γλυκά αγάπη

στο όνειρό μας
καυτό ατμό με σαπουνάδα
έχασε από τον ορίζοντα
σύνταξη στην πλαγιά του λόφου

φιλιά σφενδάμου πλατεία
δύο παιδιά μέσα στη νύχτα
όπως συνωμοτούν τα άνθη
κατά το χειμώνα για την άνοιξη

από μια σανίδα και να πάρει πάνω από το δάσος
όπως τον τρόπο μέρος σε όλη καλύπτεται
καταπράσινη κοιλάδα για να ξεπεράσει το φόβο τους